Spartan Stories - Stories, Tales, Legends

Spartan Stories, Tales, Legends

Hier vind u de Spartaanse verhalen.

De Spartanen vertelden niet alleen sterke verhalen, ze leefden ze zelf. Hier vind u een brede collectie verhalen, de meeste daarvan hebben een thema rondom groepen of individuen die zich strikt ergens aan hielden. Behalve krijgers, strijders of vechters, in een bredere zin kunt u denken aan mensen met een ere code of een set regels bedoeld om bijvoorbeeld extreme prestaties te leveren of bepaald ziek gedrag te voorkomen.

Verhalen over overleven in moeilijke omstandigheden. Verhalen waarbij slimme tactische keuzes uitblinken.

U kunt verhalen van hoge kwaliteit verwachten zoals die van Robert E. Howard' ?>, Jack London' ?> en Rudyard Kipling' ?>.

Klik in het menu hieronder voor de specifieke artikelen.

You will find the Spartan stories here.

The Spartans not only told tall tales, they lived them theirselves. Here you will find a wide collection of stories, most of them are themed around groups or individuals who kept strictly to something. Besides warriors, combatants or fighters, in a broader sense think of people with a code of honor or a set of rules designed for extreme performance or to prevent determined sick behavior.

Stories about survival in difficult circumstances. Stories where clever tactical choices excel.

You can expect high quality stories such as those of Robert E. Howard' ?>, Jack London' ?> and Rudyard Kipling' ?>.

A collection of historical and modern tales and legends. Including historical adventures or alternate history rooted in the past as can be found in the Swashbuckling Historical genre, even fantasy stories such as can be found in the Sword and Sorcery (S & S) genre, or stories on distant planets as can be found in the Planetary Romance genre.

Click on the menu below for the specific articles.

Klik op het gewenste artikel in het bovenstaande overzicht.

De gehele site doorzoeken? Maak gebruik van de Search optie bovenaan de pagina.

Click on the prefered article in the overview above.

Search through the entire site? Use the Search option at the top of the page.


($rater_ip_vote_qty - 1)){ $rater_msg=$rater_already_rated_msg; }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } fclose($rater_file); }else{ $rater_msg=$rater_not_selected_msg; } } // Get current rating if(is_file($rater_filename)){ $rater_file=fopen($rater_filename,"r"); $rater_str=""; $rater_str = fread($rater_file, 1024*8); if($rater_str!=""){ $rater_data=explode($rater_end_of_line_char,$rater_str); $rater_votes=count($rater_data)-1; $rater_sum=0; foreach($rater_data as $d){ $d=explode("|",$d); $rater_sum+=$d[0]; } $rater_rating=number_format(($rater_sum/$rater_votes), 2, '.', ''); } fclose($rater_file); }else{ $rater_file=fopen($rater_filename,"w"); fclose($rater_file); } // Assign star image if ($rater_rating <= 0 ){$rater_stars = "./commentrate/img/00star.png";$rater_stars_txt="Not Rated";} if ($rater_rating >= 0.5){$rater_stars = "./commentrate/img/05star.png";$rater_stars_txt="0.5";} if ($rater_rating >= 1 ){$rater_stars = "./commentrate/img/10star.png";$rater_stars_txt="1";} if ($rater_rating >= 1.5){$rater_stars = "./commentrate/img/15star.png";$rater_stars_txt="1.5";} if ($rater_rating >= 2 ){$rater_stars = "./commentrate/img/20star.png";$rater_stars_txt="2";} if ($rater_rating >= 2.5){$rater_stars = "./commentrate/img/25star.png";$rater_stars_txt="2.5";} if ($rater_rating >= 3 ){$rater_stars = "./commentrate/img/30star.png";$rater_stars_txt="3";} if ($rater_rating >= 3.5){$rater_stars = "./commentrate/img/35star.png";$rater_stars_txt="3.5";} if ($rater_rating >= 4 ){$rater_stars = "./commentrate/img/40star.png";$rater_stars_txt="4";} if ($rater_rating >= 4.5){$rater_stars = "./commentrate/img/45star.png";$rater_stars_txt="4.5";} if ($rater_rating >= 5 ){$rater_stars = "./commentrate/img/50star.png";$rater_stars_txt="5";} echo ''; echo ''; echo '
'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; // '.$rater_item_name.' echo ''; echo ''; echo '

  Rate this page

'; // Output ->> echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo ''.$rater_stars_txt.' Stars. Average rating: '.$rater_stars_txt.' from '.$rater_votes.' votes.'; echo '
'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; if($rater_msg!="") echo "
".$rater_msg."
"; echo '
'; echo '
'; // End of Output <<- echo '
'; echo '
'; echo ''; ?>

  If you have any comments you can submit them here

[ 2010-01-07 ] :: Singstar
Never knew there was another story like White Fang... The Call of the Wild sounds pretty interesting. Reading right now!