Welcome to the Spartan Stories website.  


  Spartan Stories

Hier bij Spartan Stories, vind u verhalen over groepen of individuen die zich strikt ergens aan hielden. Behalve krijgers, strijders of vechters, in een bredere zin kunt u denken aan mensen met een ere code of een set regels bedoeld om bijvoorbeeld extreme prestaties te leveren of bepaald ziek gedrag te voorkomen.

Verhalen over overleven in moeilijke omstandigheden. Verhalen waarbij slimme tactische keuzes uitblinken.

Natuurlijk vind u hier ook hele sterke verhalen, die bijna onmogelijk lijken. Echt Spartaanse verhalen.

Een verzameling van historische en moderne verhalen, legendes en beschrijvingen van culturen. Inclusief historische avonturen of alternatieve geschiedenis geworteld in het verleden zoals u die in Swashbuckling Historical genre vindt, zelfs fantasie verhalen zoals die in het Sword and Sorcery (S&S) genre vindt, of verhalen op verre planeten zoals u die in Planetary Romance genre vindt.

Niet alle verhalen zijn geschreven door ons of onze bezoekers, de auteursrechten liggen natuurlijk bij de betreffende schrijvers. Wij bieden ook verhalen aan van bekende schrijvers als Robert E. Howard' ?>, Jack London' ?>, Rudyard Kipling' ?> en andere grote schrijvers in het publieke domein. We adviseren de wetten op auteursrechten in uw eigen land raad te plegen.

We wensen u veel leesplezier.  Spartan Stories

Here at Spartan Stories, you will find stories about groups or individuals who kept strictly to something. Besides warriors, combatants or fighters, in a broader sense think of people with a code of honor or a set of rules designed for extreme performance or to prevent determined sick behavior.

Stories about survival in difficult circumstances. Stories where clever tactical choices excel.

Naturally you will also find very tall tales, those that seem almost impossible. True Spartan stories.

A collection of historical and modern tales, legends and descriptions of cultures. Including historical adventures or alternate history rooted in the past as can be found in the Swashbuckling Historical genre, even fantasy stories such as can be found in the Sword and Sorcery (S & S) genre, or stories on distant planets as can be found in the Planetary Romance genre.

Not all stories are written by us or our visitors, the copyrights of course belong to their authors. We also provide stories from well known writers such as Robert E. Howard' ?>, Jack London' ?>, Rudyard Kipling' ?> and other great writers in the public domain. Be advised to check the copyright laws in your own country.

We hope you enjoy reading.  Latest News